Coaching och friskvård
För att må bra behöver vi balans mellan kropp och själ. Ibland kan vi behöva hjälp med att välja rätt riktning vid livets olika vägskäl. Kriser och problemställningar kommer och går i både vårt privatliv och i yrkeslivet. Livsförutsättningar förändras, vilket gör att vi ibland ställs inför mer eller mindre svåra beslut.
MarieLouise Falk, som äger The Human Training MLF AB, har en bakgrund som elitidrottare och har i hela sitt liv ägnat sig åt friskvård för både kropp och själ. Som mental livsstilscoach har MarieLouise genomgått ett antal utbildningar med certifiering och diplomering för att kunna ge vägledning vid svåra frågor och vid livsagörande beslut.
– Många gånger har vi själva svaren och lösningarna på de problem vi ställs inför i våra liv. Som mental rådgivare hjälper jag till att plocka fram de verktyg vi själva besitter för att kunna gå vidare, berättar MarieLouise.

Sorg är ett begrepp som många idag har svårt att hantera.
– Vi tar oss inte tid att tillåta oss sörja idag som vi gjorde förr i tiden. Sorgen över en förlust, en förändring, ett dödsfall är en helt naturlig reaktion, men många blir idag rädda för reaktionen. Men sorg är en process som måste få ta den tid som behövs, den går inte att gömma undan eller skynda på, säger MarieLouise som är certifierad handledare i sorgbearbetning.

Också vid stora förändringar i våra yrkesliv kan vi behöva vägledning. Det kan till exempel handla om förändringar på arbetsplatsen som innebär omstrukturering av personalen eller att vi behöver ändra yrkesinriktning och byta jobb.
– Det sker fler förändringar på företagen när det är sämre tider, som vid den ekonomiska världskris vi upplever just nu. Då kan omorganisationer vara nödvändiga för att företaget inte ska gå i konkurs. En förändring som påverkar alla som är inblandade på olika sätt. Chefer som måste ta svåra beslut och arbetsgrupper som splittras och förväntas ställa om sig inför nya direktiv, förklarar MarieLouise.
Att coacha folk är enligt MarieLouise ett slags mentorskap som fungerar som en dörröppnare. Det är lika viktigt att underhålla sin mentala träning när man mår bra som när man har hamnat i kris.
– Det är ibland lätt att fastna i gamla hjulspår och inte utnyttja sina egna tillgångar i karriären. Där kan vi mentala coacher hjälpa till med vägledning, säger MarieLouise.

The Human Training MLF AB

Bransch:
Friskvård

Telefon: +46731011611
Fax: +4687655015


Email:
marielouise@marielouisefalk.com

Adress:
The Human Training MLF AB
Gjuteribacken 21A
17265 Sundbyberg

| 13 SENASTE FÖRETAGEN